Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. § Bevezetés

(1) Az alábbi Általános Szerződési Feltételek Csontos Sándor East-Engagement Personaldienstleistungen, Am Weiher 8, D-88279 Amtzell, továbbiakban Közvetítő, és mindazon magánszemélyek, továbbiakban Pályázók, közti jogviszonyt szabályozza, akik állásokat keresnek Németországban

 • munkaerőkölcsönzés, vagy
 • munkaerőkölcsönzés és azt követő állásközvetítés, vagy
 • állásközvetítés

keretei között, és amennyiben

 • a Közvetítő honlapján az Online pályázás menüpont alatt található elektronikus pályázati kérdőív kitöltésével és elektronikus elküldésével, vagy
 • a Közvetítő honlapján az Impresszum menüpont alatt található kapcsolatfelvételi lehetőségek bármelyikén keresztül

már eljuttatták pályázataikat a Közvetítő részére, és a Közvetítő, vagy annak valamely ügyfele még nem kötött írásban munkaszerződést velük.

(2) Amint munkaszerződés jön létre írásban a Közvetítő és valamelyik Pályázó között, akkor kizárólag ezen munkaszerződés, és a rá vonatkozó iGZ kollektív szerződés rendelkezései a mérvadóak.

(3) Az iGZ kollektív szerződés aktuális kiadásának szövege a Közvetítő D-88279 Amtzell, Waldburgerstr. 61. sz. alatti  irodahelyiségében kérésre, előzetes időpontegyeztetést követően, megtekinthető, ill. telefonon a mindenkori hatályos rendelkezésekről felvilágosítás kérhető.

(4) Amennyiben a Közvetítő valamelyik ügyfele és valamelyik Pályázó közt jön létre írásban munkaszerződés, akkor kizárólag azon munkaszerződés, és a Közvetítő ügyfele kollektív szerződésének rendelkezései a mérvadóak.

(5) Mindazon személyek, akik pályázatukat az (1) bekezdésben leírt módok valamelyikén eljuttatták a Közvetítőhöz, és a Közvetítő, vagy annak valamely ügyfele még nem kötött írásban munkaszerződést velük, azok Pályázóknak tekintendők jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében, és azok a jelen Általános Szerződési Feltételeket önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, és elfogadják ezek tartalmát.

(6) A pályázatuk elküldésével a Pályázók kifejezésre juttatják álláskeresési szándékukat Németországban munkaerőkölcsönzés, vagy munkaerőkölcsönzés és azt követő állásközvetítés, vagy állásközvetítés keretei között, és a pályázatok elküldése megbízásnak minősül jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a következő szolgáltatások nyújtására a Pályázók részére:

 • hírlevelek, értesítések küldése postai, vagy elektronikus úton a Pályázók részére a Közvetítőn keresztül elérhető aktuális németországi álláslehetőségekről, feltételekről,
 • időpontegyeztetés próbamunkákra a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázókkal,
 • a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázók meghívása a próbamunkákra,
 • a próbamunkák előtti éjszakára szállások szervezése, foglalása a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázók részére, azok költségeinek átvállalása, megfizetése a Közvetítő részéről,
 • a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákat követően ki nem választott Pályázók értesítése a ki nem választás tényéről.

(7) Munkaerőkölcsönzés, vagy munkaerőkölcsönzés és azt követő állásközvetítés, vagy állásközvetítés esetén a megfelelő munkaszerződések és a rájuk vonatkozó kollektív szerződések szabályozzák a jogviszonyokat.

2. § A Közvetítő kötelezettségei

(1) A Közvetítő a próbamunkák pontos időpontjairól, helyszíneiről köteles a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázókat az ügyfelek döntését követően a lehető leghamarabb értesíteni, és a próbamunkákra meghívni őket.

(2) A Közvetítő köteles a próbamunkák előtti éjszakára a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázók részére a próbamunkák helyszínei környékén szállást szervezni, foglalni, annak költségeit fizetni.

(3) A Közvetítő köteles a próbamunkák előtti éjszakára a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázóknak a szállásaik pontos címét legkésőbb a kiutazásuk megkezdése előtt megadni, és az odautazásukhoz szükséges információkkal segíteni kiutazásukat, nehézségek esetén telefonon rendelkezésre állni a kiutazás napján, továbbá az erre a célre fenntartott telefonszámot a kiutazás megkezdése előtt megadni ezen Pályázók részére.

(4) A Közvetítő köteles idejében, ám legkésőbb 2 munkanappal a próbamunka tervezett időpontja előtt értesíteni a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázókat abban az esetben, ha a próbamunkára bármilyen okból nem kerül sor az eredetileg tervezett időpontban.

(5) Abban az esetben, ha a próbamunkára bármilyen okból nem kerül sor az eredetileg tervezett időpontban, és a Közvetítő erről bármilyen okból nem értesítette a Közvetítő ügyfelei által a próbamunkákra kiválasztott Pályázókat legkésőbb 2 munkanappal a próbamunka eredetileg tervezett időpontja előtt, abban az esetben a Közvetítő teljes mértékben megtéríti ezen Pályázók részére a már felmerült utazási és egyéb költségeiket, amennyiben azokat megfelelő eredeti bizonylatokkal, pl. a megfelelő időpontra és útirányra szóló vonat-, busz-, vagy repülőjegyekkel igazolják.

(6) A Közvetítő a Pályázóknak a Pályázók által részére megküldött személyi adatait kizárólag állásközvetítés és munkaerőkölcsönzés céljából fogja a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében feldolgozni és használni, ill. csak a Németországi Szövetségi Köztársaság munkaerőpiacán jelenlévő álláshirdetőknek fogja azokat továbbítani.

3. § A Pályázók kötelezettségei

(1) A Pályázók beleegyeznek abba, hogy a Közvetítő, Csontos Sándor, D-88279 Amtzell, Waldburgerstr. 61. szám, a részére a Pályázók által elektronikus, vagy postai úton megküldött személyi adataikat a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében állásközvetítés és munkaerőkölcsönzés céljából megszerezze, feldolgozza és használja.

(2) A Pályázók beleegyeznek továbbá abba, hogy az általuk a Közvetítőnek megküldött személyi adataikat mind anonimizált vagy pszeudonimizált formában, mind változtatás nélkül különböző, közelebbről meg nem határozott/előre meg nem határozható álláshirdetőknek a Németországi Szövetségi Köztársaság munkaerőpiacán külön újbóli írásos beleegyezésük, és külön erre vonatkozó előzetes értesítésük nélkül a Közvetítő továbbítja.

(3) A Pályázók tudomásul veszik, hogy az (1) és (2) bekezdések szerinti rendelkezések elfogadása jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében egyenértékű a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) szerinti adatvédelmi nyilatkozattal.

(4) A Pályázók tudomásul veszik továbbá, hogy a németországi próbamunkákra való kiutazás, valamint az onnan történő hazautazás a saját költségükre történik és a próbamunkák időtartamára NEM jár javadalmazás.

(5) Kizárólag a 2. § (5) bekezdésében részletezett esetben és feltételekkel téríti meg a Közvetítő a Pályázóknak a próbamunkára történő ki- és hazautazás költségeit.

(6) A Pályázók a próbamunkán való résztvételüket legkésőbb a próbamunkát megelőzően 4 munkanappal mondhatják le. Amennyiben később mondják le a résztvételüket, vagy elmulasztják a résztvételüket lemondani, akkor tiltólistára kerülnek, amelyet a Közvetítő haladéktalanul megoszt valamennyi közvetítő partnerével, kizárva így az érintett Pályázókat a jövőbeli pályázás lehetőségéből mind a Közvetítőnél, mind annak valamennyi együttműködő partnerénél.

(7) A próbamunkán való résztvétel feltétele a következő, a próbamunkához szükséges, és az adott munkakörre jellemző megfelelő munkavédelmi felszerelések megléte, ill. viselése, amelyeket a Pályázók kötelesek magukkal hozni saját költségükre a próbamunkára, és a próbamunka teljes időtartama alatt viselni:

 • acélbetétes munkavédelmi cipők,
 • munkavédelmi ruházat,
 • munkavédelmi kesztyűk,
 • hegesztők esetén hegesztő kesztyűk és hegesztő fejpajzs.

(8) Amennyiben a Pályázó a fenti munkavédelmi felszerelések nélkül jelenik meg a próbamunkán, akkor ő a próbamunkából kizárható, és a próbamunkája így sikertelennek értékelhető.

4. § A Közvetítő javadalmazása

(1) A Közvetítő bárminemű tevékenysége a 2. § szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében térítésmentes valamennyi Pályázó részére.

5. § A Közvetítő felelőssége

(1) A Közvetítő garantálja, hogy rendelkezik a német munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Nürnberg megfelelő engedélyével. A Közvetítő nem garantálja, hogy a Pályázók részére valamilyen határidőn belül tud számukra megfelelő álláslehetőséget ajánlani. A Közvetítő garantálja, hogy minden általa meghirdetett álláslehetőséget létező, valódi német munkaadók kínálják Németországban. A Közvetítő garantálja továbbá, hogy a tervezett időpontokra egyeztetett próbamunkák létező, valódi német munkaadóknál, Németországban kerülnek lebonyolításra.

(2) A Közvetítő fentieken túli mindennemű felelőssége kizárt.

6. § Szerződés időtartama, felmondás

(1) Azon Pályázók, akik nem kívánják a továbbiakban a Közvetítő 2. § szerinti szolgáltatásait igénybe venni, azok azonnali hatállyal felmondhatják, visszavonhatják megbízásukat a próbamunka tervezett időpontja előtt legkésőbb 4 munkanappal írásban. Ez esetben a pályázatuk során megadott valamennyi adatuk azonnal törlésre kerül. Ez a németországi álláslehetőségekről, feltételekről rendszeresen tájékoztató hírlevelekről, értesítésekről való lemondást is magában foglalja. Az ilyenfajta hírlevelekről, értesítésekről való leiratkozás a próbamunka tervezett időpontja előtt legkésőbb 4 munkanappal egyúttal a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében vett megbízás azonnali hatállyal történő felmondását is jelenti. Későbbi felmondások, vagy a fenti hírlevelekről, értesítésekről való későbbi leiratkozások 4 munkanapos hatályúak, és a 3. § (6) bekezdése szerinti következményekkel járnak.

7. § Szalvatórikus záradék

(1) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan, vagy azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát.

Top