Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. § Bevezetés

(1) Az alábbi Általános Szerződési Feltételek Csontos Sándor East-Engagement Personaldienstleistungen, Am Weiher 8, D-88279 Amtzell, továbbiakban Személyzeti szolgáltató, és mindazon magánszemélyek, továbbiakban Pályázók, közti jogviszonyt szabályozza, akik állásokat keresnek Németországban 

 • munkaerőkölcsönzés, vagy
 • munkaerőkölcsönzés és ahhoz kapcsolódó, azt követő állásközvetítés, vagy
 • állásközvetítés

keretei között, és

 • a Személyzeti szolgáltató honlapján az Online pályázás menüpont alatt található elektronikus pályázati kérdőív kitöltésével és elektronikus elküldésével, vagy
 • a Személyzeti szolgáltató honlapján az Impresszum menüpont alatt található kapcsolatfelvételi lehetőségek bármelyikén keresztül

már eljuttatták személyes adataikat és/vagy pályázataikat a Személyzeti szolgáltató részére, és a Személyzeti szolgáltató, vagy annak valamely ügyfele még nem kötött írásban munkaszerződést velük.

(2) Amint munkaszerződés jön létre írásban a Személyzeti szolgáltató és valamelyik Pályázó között, akkor kizárólag ezen munkaszerződés, és a rá vonatkozó iGZ kollektív szerződés rendelkezései a mérvadóak.

(3) Az iGZ kollektív szerződés aktuális kiadásának szövege a Személyzeti szolgáltató D-88279 Amtzell, Am Weiher 8. sz. alatti  irodahelyiségében előzetes időpontegyeztetést követően kérésre megtekinthető, ill. telefonon vagy e-mailben a mindenkori hatályos rendelkezésekről szóbeli vagy írásos felvilágosítás kérhető.

(4) Amennyiben a Személyzeti szolgáltató valamelyik ügyfele és valamelyik Pályázó közt jön létre írásban munkaszerződés, akkor kizárólag azon munkaszerződés, és a Személyzeti szolgáltató ezen ügyfele kollektív szerződésének rendelkezései a mérvadóak.

(5) Mindazon magánszemélyek, akik személyes adataikat és/vagy pályázataikat az (1) bekezdésben leírt módok valamelyikén eljuttatták a Személyzeti szolgáltatóhoz, és a Személyzeti szolgáltató, vagy annak valamely ügyfele még nem kötött írásban munkaszerződést velük, azok Pályázóknak tekintendők jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében, és azok a jelen Általános Szerződési Feltételeket önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, és elfogadják ezek tartalmát.

(6) A személyes adataik és/vagy pályázataik elküldésével a Pályázók kifejezésre juttatják álláskeresési szándékukat Németországban munkaerőkölcsönzés, vagy munkaerőkölcsönzés és ahhoz kapcsolódó, azt követő állásközvetítés, vagy állásközvetítés keretei között, és a személyes adataik és/vagy pályázataik elküldése megbízásnak minősül jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a következő szolgáltatások nyújtására a Pályázók részére:

 • hírlevelek, értesítések küldése postai, vagy elektronikus úton a Pályázók részére a Személyzeti szolgáltatón keresztül elérhető legújabb aktuális németországi álláslehetőségekről, pályázási feltételekről, a Személyzeti szolgáltató szolgáltatásairól, az ezekkel kapcsolatos egyéb új hírekről,
 • a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázók értesítése a kiválasztásuk tényéről és meghívásuk a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra,
 • időpontegyeztetés németországi próbamunkákra/állásinterjúkra a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázókkal, továbbá velük találkozási időpontok és németországi találkozási helyszínek egyeztetése,
 • a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtti egy éjszakára németországi szállások szervezése, foglalása a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázók részére, továbbá azok egyszeri szállásköltségeinek a Személyzeti szolgáltató általi átvállalása, megfizetése,
 • a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázóknak a Személyzeti szolgáltató által a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtti egy éjszakára részükre lefoglalt németországi szállások pontos címeinek megadása legkésőbb a kiutazásuk megkezdése előtt, és kiutazásuk segítése az odautazásukhoz szükséges információkkal, nehézségek esetén telefonos segítségnyújtás részükre a kiutazásuk napján, továbbá az erre a célra fenntartott telefonszám(ok)nak a kiutazásuk megkezdése előtti megadása,
 • a próbamunkákkal/állásinterjúkkal kapcsolatos bármilyen változásról (időpont- vagy helyszínváltozás, lemondás) a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázók haladéktalan értesítése.

(7) Munkaerőkölcsönzés, vagy munkaerőkölcsönzés és ahhoz kapcsolódó, azt követő állásközvetítés, vagy állásközvetítés esetén a megfelelő munkaszerződések és a rájuk vonatkozó megfelelő kollektív szerződések szabályozzák a jogviszonyokat.

 

2. § A Személyzeti szolgáltató kötelezettségei 

(1) A Személyzeti szolgáltató nem köteles minden egyes Pályázónak minden egyes, a Személyzeti szolgáltatón keresztül elérhető legújabb aktuális németországi álláslehetőségről rendszeresen hírleveleket, értesítéseket küldeni. A Személyzeti szolgáltató saját maga mérlegelheti, hogy mely Pályázóknak milyen tartalmú és gyakoriságú hírleveleket, értesítéseket küld. Ezek elmaradásáért nem kérhető számon, elmaradásukért nem felel.

(2) A Személyzeti szolgáltató köteles a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázókat az ügyfelek döntését követően a lehető leghamarabb értesíteni a kiválasztásuk tényéről, és a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra meghívni őket.

(3) A Személyzeti szolgáltató nem köteles a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra ki nem választott minden egyes Pályázót az ügyfelek döntését követően a lehető leghamarabb értesíteni a ki nem választásuk tényéről. Ugyanakkor a Személyzeti szolgáltató az időbeli és kapacitásbeli lehetőségeihez mérten igyekszik az ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra ki nem választott Pályázókat értesíteni a ki nem választásuk tényéről, ill. a Pályázók megkeresésére minden esetben köteles felvilágosítást adni a kiválasztási/döntési folyamat aktuális állásáról, eredményéről.

(4) A Személyzeti szolgáltató köteles a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázókkal az ügyfelek döntését követően a lehető leghamarabb a németországi próbamunkák/állásinterjúk pontos időpontjairól egyeztetni, továbbá velük találkozási időpontokat és németországi találkozási helyszíneket egyeztetni.

(5) A Személyzeti szolgáltató köteles a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtti egy éjszakára a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázók részére a németországi próbamunkák/állásinterjúk helyszínei környékén szállást szervezni, foglalni, annak költségeit fizetni.

(6) A Személyzeti szolgáltató köteles a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázóknak a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtti egy éjszakára általa lefoglalt németországi szállásaik pontos címét legkésőbb a kiutazásuk megkezdése előtt megadni, és az odautazásukhoz szükséges információkkal segíteni kiutazásukat, nehézségek esetén telefonon rendelkezésre állni a kiutazás napján, továbbá az erre a célra fenntartott telefonszámo(ka)t a kiutazás megkezdése előtt megadni ezen Pályázók részére.

(7) A Személyzeti szolgáltató köteles idejében, ám legkésőbb 2 munkanappal a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtt értesíteni a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázókat abban az esetben, ha a próbamunkákra/állásinterjúkra bármilyen okból nem kerül sor az egyeztetett időpontokban, vagy attól eltérő időpontokban kerül sor. Ez utóbbi esetben a Személyzeti szolgáltató köteles egyeztetni az érintett Pályázókkal a próbamunkák/állásinterjúk új időpontjairól, az új találkozási időpontokról és az új németországi találkozási helyszínekről. A 2. § (5) és (6) pontok az új próbamunkákat/állásinterjúkat illetően is érvényesek.

(8) Abban az esetben, ha a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra bármilyen okból nem kerül sor az egyeztetett időpontokban, és a Személyzeti szolgáltató erről bármilyen okból nem értesítette a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázókat legkésőbb 2 munkanappal a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtt, abban az esetben a Személyzeti szolgáltató teljes mértékben megtéríti az érintett Pályázók részére a már ténylegesen felmerült utazási és szállásköltségeiket 30 naptári napon belül, amennyiben a Személyzeti szolgáltató ügyfelei által a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra kiválasztott Pályázók azokat a következő megfelelő bizonylatokkal igazolják:

Amennyiben még ténylegesen nem került sor a kiutazásra:

- az érintett Pályázók nevére, a találkozási időpontokra, és a németországi találkozási helyeknek és az érintett Pályázók lakóhelyeinek megfelelő földrajzi útirányokra szóló vonat-, busz-, vagy repülőjegyek.

Amennyiben már ténylegesen sor került a ki- és hazautazásra, akkor az előbbi bizonylatokon túlmenően:

- a németországi találkozási helyeknek és az érintett Pályázók lakóhelyeinek megfelelő földrajzi útirányoknak megfelelő és a találkozási időpontoknak is megfelelő tankolási bizonylatok, autós-utas közvetítésekkel kapcsolatos bizonylatok, bizonylatok szállásköltségekről.

(9) A Személyzeti szolgáltató a Pályázóknak a Pályázók által részére megküldött személyi adatait kizárólag állásközvetítés és/vagy munkaerőkölcsönzés céljából fogja a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében feldolgozni és használni, ill. csak a Németországi Szövetségi Köztársaság munkaerőpiacán jelenlévő álláshirdetőknek fogja azokat továbbítani.

 

3. § A Pályázók kötelezettségei 

(1) A Pályázók beleegyeznek abba, hogy a Személyzeti szolgáltató, Csontos Sándor, D-88279 Amtzell, Am Weiher 8. szám, a részére a Pályázók által elektronikus, vagy postai úton megküldött személyi adataikat a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében állásközvetítés és/vagy munkaerőkölcsönzés céljából megszerezze, feldolgozza és használja.

(2) A Pályázók beleegyeznek továbbá abba, hogy az általuk a Személyzeti szolgáltatónak megküldött személyi adataikat mind anonimizált vagy pszeudonimizált formában, mind változtatás nélkül különböző, közelebbről meg nem határozott/előre meg nem határozható álláshirdetőknek a Németországi Szövetségi Köztársaság munkaerőpiacán külön újbóli írásos beleegyezésük, és külön erre vonatkozó előzetes értesítésük nélkül a Személyzeti szolgáltató továbbítja.

(3) A Pályázók tudomásul veszik, hogy az (1) és (2) bekezdések szerinti rendelkezések elfogadása jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében egyenértékű a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) szerinti adatvédelmi nyilatkozattal.

(4) A Pályázók tudomásul veszik továbbá, hogy a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra való kiutazás, valamint az onnan történő hazautazás a saját költségükre történik és a próbamunkák/állásinterjúk időtartamára NEM jár javadalmazás.

(5) Kizárólag a 2. § (8) bekezdésében részletezett esetben és feltételekkel téríti meg a Személyzeti szolgáltató a Pályázóknak a németországi próbamunkákra/állásinterjúkra történő ki- és hazautazás költségeit.

(6) A Pályázók a németországi próbamunkákon/állásinterjúkon való részvételüket legkésőbb a németországi próbamunkák/állásinterjúk egyeztetett időpontjai előtt 2 munkanappal mondhatják le. Amennyiben később mondják le a részvételüket, vagy elmulasztják a részvételüket lemondani, akkor tiltólistára kerülnek, amelyet a Személyzeti szolgáltató haladéktalanul megoszt valamennyi nemzetközi közvetítő partnerével, kizárva így az érintett Pályázókat a jövőbeli pályázás lehetőségéből mind a Személyzeti szolgáltatónál, mind annak valamennyi együttműködő nemzetközi közvetítő partnerénél.

(7) A próbamunkán való részvétel feltétele a következő, a próbamunkához szükséges, és az adott munkakörre jellemző megfelelő munkavédelmi ruházatok és felszerelések megléte, ill. viselése, amelyeket a Pályázók kötelesek magukkal hozni saját költségükre a próbamunkára, és a próbamunka teljes időtartama alatt viselni: 

 • acélbetétes munkavédelmi cipő, vagy acélbetétes munkavédelmi bakancs,
 • munkavédelmi ruházat,
 • munkavédelmi kesztyűk,
 • hegesztők esetén hegesztő kesztyűk és hegesztő fejpajzs.

A fentiek nem vonatkoznak az állásinterjúkon történő részvételre.

(8) Amennyiben a Pályázó a fenti munkavédelmi ruházatok és felszerelések nélkül jelenik meg a próbamunkán, akkor ő a próbamunkából kizárható, és a próbamunkája így sikertelennek értékelhető. Ez nem vonatkozik az állásinterjúkon való megjelenésre.

 

4. § A Személyzeti szolgáltató javadalmazása

(1) A Személyzeti szolgáltató bárminemű tevékenysége a 2. § szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében térítésmentes valamennyi Pályázó részére.

 

5. § A próbamunkákon/állásinterjúkon résztvevő Pályázok javadalmazása 

(1) A próbamunkák/állásinterjúk időtartamára NEM jár semmilyen javadalmazás az azokon résztvevő Pályázók részére!

 

6. § A Személyzeti szolgáltató felelőssége

(1) A Személyzeti szolgáltató garantálja, hogy rendelkezik a német munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Nürnberg megfelelő engedélyével. A Személyzeti szolgáltató nem garantálja, hogy a Pályázók részére valamilyen határidőn belül tud számukra megfelelő álláslehetőségeket ajánlani. A Személyzeti szolgáltató garantálja, hogy minden általa meghirdetett álláslehetőséget létező, valódi német munkaadók kínálják Németországban. A Személyzeti szolgáltató garantálja továbbá, hogy a tervezett időpontokra egyeztetett próbamunkák/állásinterjúk létező, valódi német munkaadóknál, Németországban kerülnek lebonyolításra.

(2) A Személyzeti szolgáltató fentieken túli mindennemű felelőssége kizárt.

 

7. § Szerződés időtartama, felmondás

(1) Azon Pályázók, akik nem kívánják a továbbiakban a Személyzeti szolgáltató 2. § szerinti szolgáltatásait igénybe venni, azok írásban azonnali hatállyal felmondhatják, visszavonhatják megbízásukat egy esetleges próbamunka/állásinterjú már egyeztetett időpontja előtt legkésőbb 2 munkanappal. Ez esetben a pályázatuk során megadott valamennyi adatuk azonnal törlésre kerül. Ez a Személyzeti szolgáltatón keresztül elérhető legújabb aktuális németországi álláslehetőségekről, pályázási feltételekről, a Személyzeti szolgáltató szolgáltatásairól, az ezekkel kapcsolatos egyéb új hírekről rendszeresen tájékoztató hírlevelekről, értesítésekről való lemondást is magában foglalja.

(2) Az ilyenfajta hírlevelekről, értesítésekről való leiratkozás egy esetleges próbamunka/állásinterjú már egyeztetett időpontja előtt legkésőbb 2 munkanappal egyúttal a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében vett megbízás azonnali hatállyal történő felmondását is jelenti, és ez esetben is a Pályázóknak a pályázataik során megadott valamennyi adata azonnal törlésre kerül. 

(3) Egy esetleges próbamunka/állásinterjú már egyeztetett időpontja előtt kevesebb mint 2 munkanappal történő felmondások, vagy a fenti hírlevelekről, értesítésekről egy esetleges próbamunka/állásinterjú már egyeztetett időpontja előtt kevesebb mint 2 munkanappal történő leiratkozások a 3. § (6) bekezdése szerinti következményekkel járnak.

 

8. § Szalvatórikus záradék

(1) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan, vagy azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát.

Impresszum

Dipl.-Kfm. Sándor Csontos
Am Weiher 8
D-88279 Amtzell

Tel.: +49 (0) 174 431 5199
Fax: +49 (0) 321 211 69834

E-mail: sandor.csontos@east-engagement.de

Adószám: 91125/21631
Közösségi adószám: DE815146677

Megjegyzés: A Hamburgi Tartományi Bíróság az 1998. évi május 12-i ítéletével határozatot hozott, hogy egy link kihelyezésével a hivatkozott oldal tartalmáért adott esetben a kihelyező is felel. Ezt csak azzal lehet kizárni - így a Tartományi Bíróság -, ha a kihelyező ezektől a tartalmaktól kifejezetten elhatárolódik. Ezeken az oldalakon más internetoldalakra hivatkozó linkeket helyeztünk el. Ezen linkek mindegyikére vonatkozik: Szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a hivatkozott oldalak kialakítására és tartalmára semmilyen hatásunk nincsen. Ezért ezennel kifejezetten elhatároljuk magunkat a hivatkozott oldalak minden tartalmától ezen a honlapon. Ez a nyilatkozat minden, a mi oldalainkon elhelyezett hivatkozásra érvényes.